ManşetSağlık

Siroz hastalığı nedir, neden olur? Karaciğer sirozu belirtileri

a- Viral hepatitler (B, C, D)b- Otoimmün hepatitler

2-Alkole bağlı siroz

3-Biliyer hastalıklar

a-Primer ve sekonder biliyer sirozb-Primer sklerozan kolanjit

4-İlaç ve toksik maddelere bağlı siroz

5-Kalıtsal metabolik bozukluklara bağlı siroz

a-Hemokromatozisb-Wilson hst.c-Galaktozemid-Alfa-1antitripsin eks.e-Tip IV Glikogenosis,f- Galaktozemig-Tirozinemih-Kistik fibrozis

6- Venöz çıkış obstrüksiyonu

a- Veno-oklusiv hst.b- Budd-Chiari sendromu

7- Kalp Yetmezliği

a- Sağ kalp yetmezliğib- Konst.perikarditc- Triküspit yetm.

8- Ender nedenlere bağlı siroz

a- Konjenital silifizb- Fibrokistik hastalıkc- Sarkoidoz

9- İntestinal bypass cerrahisi

10- Malnütrisyon

11-Obezite ve Diyabet (NASH)

İlgili Haberler